Hodnocení předmětu Architektura počítačů / Evaluation of the course Computer Architecture

Prosíme vás o vyplnění následujících otázek. Vaše odpovědi nám pomohou v úpravách a dalším směřování předmětu Architektura počítačů .

Please complete the following questions. Your answers will help us to modify and steer further evolution of the Computer Architecture course.


Otázky jsou seřazené od těch nejdůležitějších po doplňující, tedy i dotazník s vyplněnou jen první otázkou jak se stavíte k oslovení s prosbou o vyplnění dotazníku je pro nás důležitý.


Více informací o předmětu jako celku, jeho návaznostech a diskuzi o jeho směřování naleznete v příspěvku na ABClinuxu http://www.abclinuxu.cz/blog/logic/2020/1/jak-ucime-a-jak-ucit-architektury-pocitacu.


Předem děkuji za věnovaný čas a přeji všem zdraví, štěstí, úspěšné studium, zajímavou práci, a to nejlépe takovou, o které můžete/smíte s kolegy i kamarády mluvit a kterou se smíte prezentovat a třeba výsledky i sdílet,


Pavel Píša


Start Survey